I.Regulamin Sklepu Internetowego obowiązujący do 24.12.2014

 


Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.albamar.pl prowadzony jest przez firmę Albamar Drozda Barbara z siedzibą w Rzędowicach przy ulicy Bzionkowskiej 6, wpisaną dnia 16.06.2009r do rejestru przedsiębiorców pod numer 16/08/1908,wydanego przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu zarejestrowaną jako rolnik ryczałtowy prowadzacy gospodarstwo rolne-szkółka, zwolniony podmiotowo z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 3 pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 575-137-56-77

 

Na życzenie klienta wystawiamy rachunek. Dokument jest pełnoprawnym dowodem zakupu roślin od rolnika zryczałtowanego.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.albamar.pl, są przetwarzane przez przedsiębiorstwo Albamar. z siedzibą w Rzędowicach, przy ul. Bzionkowskiej 6.
 2. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy
 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 4. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (t.j. Dz. U. 2002. Nr 101 poz.926 ze zm. art 3 pt.2)

 


Opisy i zdjęcia produktów

 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.albamar.pl, kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.


Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.albamar.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią cenę brutto.
 2. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.albamar.pl wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy.


Zamówienia

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.albamar.pl. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.
 2. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
 3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 4. W przypadku chęci odbioru osobistego w siedzibie firmy, złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna- sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w sklepie, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.
 5. Jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę 250 PLN, klient zobowiązany jest do dokonania przelewem płatności całej kwoty wskazanej w potwierdzonym jako przyjęte do realizacji zamówieniu.
 6. Sklep albamar.pl nie prowadzi sprzedaży hurtowej.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.albamar.pl dostarczamy za pośrednictwem firmy kirierskiej Siódemka oraz Poczty Polskiej .
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
 • czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
 • czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.


Sposoby płatności

1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:

a) Przed wydaniem towaru Klientowi:

 • Przelew na rachunek bankowy Albamar.pl
 • Płatność za pośrednictwem systemu platnosci.pl

b) W momencie odbioru towaru:

 • Gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu Albamar
 • Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
 • Albamar może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Albamar. Jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

Zwrot towaru

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.
 2. Towar zwracany zgodnie z pkt. 8.1, musi być w stanie nienaruszonym.
 3. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru.
 4. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 9.2, umowę kupna- sprzedaży uważa się za nie byłą.Procedura reklamacji

 1. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Albamar. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Albamar na podstawie zdjęcia uszkodzonego produktu, który stwierdzi czy uszkodzenie nie nastąpiło z winy klienta.
 2. Albamar rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 3. Po otrzymaniu towaru i stwierdzeniu uszkodzenia lub niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem, klient zobowiązany jest do poinformowania o zaistniałym fakcie najpóźniej w ciągu 48h od odebrania paczki.
 4. Zgłoszenie przyjmowane jest mailowo lub telefonicznie przez obsługę sklepu Albamar
 5. Następuje weryfikacja zamówienia i uzgodnienie formy rozpatrzenia reklamacji. Uznanie reklamacji następuje na podstawie przesłania zdjęcia uszkodzonego lub niezgodnego z umową produktu nie później niż 14 dni od otrzymania przez Albamar maila ze zdjęciem.
 6. Reklamacja zostaje uznana gdy Albamar stwierdzi, iż otrzymany produkt został uszkodzony w stopniu, który uniemożliwi jego wykorzystanie lub gdy stwierdzi się, że jego stan lub jakość znacznie odbiega od powszechnie przyjętych norm jakościowych dla roślin ozdobnych.
 7. W przypadku uznania reklamacji, Klient otrzymuje nowy produkt, a wszelkie koszty związane z reklamacją ponosi Albamar.


Termin wysyłki

 1. Towary wysyłane są w od poniedziałku do czwartku ( z wyłączeniem dni świątecznych)
 2. Standardowy czas realizacji wynosi 1-5 dni wysyłkowych. W uzasadnionych przypadkach Albamar zastrzega sobie prawo do opóźnień w realizacji zamówienia wynikający z niekorzystnych warunków pogodowych lub okresowego wzrostu ilosci zamówień w okresie wiosennym.
 3. W okresie zimowym nie wysyłamy żadnych roślin poza domowymi! Wysyłka rozpoczyna się od marca/kwietnia zależnie od warunków pogodowych.
Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.albamar.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 3. Do spraw nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
 4. Strony transakcji handlowej zobowiązują się, iż w pierwszej kolejności będą dążyły do ugodowego załatwienia wszelkich kwestii spornych mogących powstać w trakcie transakcji. Jeśli w terminie miesiąca od podjęcia negocjacji, o których mowa w punkcie 6 stronom nie uda się osiągnąć porozumienia, wszelkie spory skierowane zostaną do rozstrzygnięcia przez sąd.

 

II. Polityka prywatności

 

Czytając, przeglądając niniejszy serwis internetowy czy używając go lub prenumerując elektroniczny biuletyn Serwisu, akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności, znajdującej się natej stronie. Każdą osobę, wykorzystującą w jakikolwiek sposób Serwis,obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:

Serwis nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientow/użytkownikow Serwisu.

Jeśli nie zgadzają się Państwo z Polityka Prywatności, proszę nie odwiedzać Serwisu i nie prenumerować elektronicznego biuletynu Serwisu.

 

Dane Osobowe


W czasie korzystania z Serwisu mogą Państwo zostać poproszenio podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będą proszeni, to w większości przypadków adres e-mail. W przypadku formularzy zapytań ofertowych i rejestracji na serwisie, będą Państwo proszeni o podanie większej liczby danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu.Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

 

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do produktów,artykułów i innych materiałów związanych z Serwisem mogąbyć dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Serwis nie ma możliwości zabezpieczenia odbiorców serwisu przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystajądo przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.


Ostatnie Wpisy

Żurawki i żuraweczki -kolorowe rośliny ogrodowe

Żurawki i żuraweczki -kolorowe rośliny ogrodowe

Propozycje ciekawych, barwnych odmian żurawek i żuraweczek oraz wskazówki dotyczące ich uprawy.
Czytaj dalej
Skalniak -dobór roślin

Skalniak -dobór roślin

Wskazówki, które mogą okazać się pomocne przy wyborze roślin na skalniak. Propozycje gatunków, które będą dobrze rosły i pięknie prezentowały się na skalniaku.
Czytaj dalej
Hosta -odmiany na stanowiska słoneczne

Hosta -odmiany na stanowiska słoneczne

Funkie są popularnymi roślinami do miejsc cienistych. Nieliczne odmiany tolerują jednak słońce.
Czytaj dalej
Rośliny ogrodowe -dobór i rozstawa

Rośliny ogrodowe -dobór i rozstawa

Jak wybrać odpowiednie rośliny do ogrodu i jak zaplanować ich posadzenie
Czytaj dalej
Kwiaty długo kwitnące

Kwiaty długo kwitnące

Propozycje najbardziej wdzięcznych bylin o najdłuższym okresie kwitnienia
Czytaj dalej
Sadzenie roślin ogrodowych -termin, gleba i rozstawa

Sadzenie roślin ogrodowych -termin, gleba i rozstawa

Praktyczne wskazówki dotyczące podstaw sadzenia roślin. 
Czytaj dalej